Som en del av prosjektet Skolen som mulighetsarena har vi utviklet et nytt studietilbud for lærere om hvordan man kan undervise i kontroversielle tema i historie- og religionsfagene i skolen. Forskning viser at lærere opplever det som krevende å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen og unngår tema som kan skape konflikter i og utenfor klasserommet. Kurset skal bidra til refleksjon rundt egen undervisningspraksis, og gjøre lærerne bedre rustet til å planlegge for undervisning som tar høyde for uforutsette diskusjoner som kan oppstå. Studiet retter seg mot lærere i ungdomsskolen og videregående trinn og starter opp våren 2019. Søknadsfrist 10.12.2018. Les mer om emnet her: Undervisning i kontroversielle tema