Deltakere

Prosjektleder:

Marie von der Lippe,

Førsteamanuensis i religionsvitenskap (fagdidaktikk)

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Universitetet i Bergen

Stipendiater:

Solveig Molderheim

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Universitetet i Bergen

Kristoffer Løkken Økland

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Universitetet i Bergen

Prosjektgruppe ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og relgionsvitenskap:

Sissel Undheim

Førsteamanuensis i religionsvitenskap (fagdidaktikk

Svein Ivar Angell

Professor i historie (fagdidaktikk)

Christian Sæle

Førsteamanuensis i historie (fagdidaktikk)

Tone Hellesund

Professor i kulturvitenskap

Referansegruppe:

Christhard Hoffmann, professor i historie, Universitetet i Bergen

Astri Andresen, professor i historie, Universitetet i Bergen

Teemu Sakari Ryymin, professor i historie, Universitetet i Bergen

Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Hanne Riese, førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Bergen

Dag Roness,  førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Bergen

Synnøve Kirkebø, lektor i religion og samfunnsfag, Gimle ungdomsskole i Bergen

Christian Lomsdalen, lektor i samfunnsfag, religion og historie, Metis vgs. i Bergen

Geir Skeie, professor i religionsdidaktikk, Universitetet i Bergen

Robert Jackson, professor I Religious Education, University of Warwick

Judith Everington, associate professor I Religious Education, University of Warwick

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktikk, Universitetet i Stockholm

Staffan Nilson, docent lektor i religionsvitenskap, Södertörn högskola